89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home aktualności !!! STYPENDIUM GRYFA !!! dla uczniów ZSP1
!!! STYPENDIUM GRYFA !!! dla uczniów ZSP1

Stypendium „Gryfa Pomorskiego”

Celem Funduszu Stypendialnego,

( utworzonego w naszej szkole 4 lata temu) jest finansowa pomoc

uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach,

osiągającym dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja

materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Kto może ubiegać się o stypendium?

rozwiń artykuł poniżej (więcej)

 

 

Każdy uczeń, który spełnia następujące kryteria:

Kryterium nr 1. Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż 4,0

Kryterium nr 2. Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2015 r. - np.: wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, udział w olimpiadach tematycznych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii itp.). W szczególnych przypadkach, kiedy np. choroba lub niepełnosprawność osoby uniemożliwia zaangażowanie społeczne, Komisja przyznaje w tym kryterium 1 pkt.

Kryterium nr 3. Potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1200 zł. W szczególnych przypadkach (niepełnosprawność) dochód netto może być wyższy, jednak nie może przekraczać 1400 zł

Od poniedziałku 19 września można pobierać wnioski o stypendium – w bibliotece szkolnej (I. Drobińska) i u pedagoga szkolnego.

Wypełnione wnioski wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy oddać do dn. 30 września.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 19 września 2016 07:58
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.