89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home aktualności Dzień Otwarty w naszej szkole.
Dzień Otwarty w naszej szkole.

2 kwietnia 2016 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach gościł gimnazjalistów i ich rodziców na Dniu Otwartym.

Przybyłych powitał dyrektor szkoły Jan Semrau, po nim głos zabrała Pani Agnieszka Pruska – przedstawiciel firmy SPR Polska Sp. z o. o., która objęła patronatem naukę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, który szkoła planuje uruchomić od roku szkolnego 2016/2017.

Obecnie ZSP nr 1 kształci w zawodach:
• technik mechanik
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik elektronik
• technik budownictwa

oraz Liceum Ogólnokształcące:
z programem autorskim Bezpieczeństwo wewnętrzne  („klasa policyjna”)
z programem autorskim Przysposobienie wojskowe   („klasa wojskowa”)

W czasie pobytu w szkole gimnazjaliści i ich rodzice mieli możliwość spotkania się z nauczycielami, uczniami
i absolwentami szkoły. Wszyscy przybyli otrzymali wyczerpujące informacje na temat: pracy szkoły, kierunków kształcenia, zasad rekrutacji, oferty zajęć pozalekcyjnych, a także możliwościami kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji.
Ponadto wszyscy zapoznali się z bazą lokalową szkoły, wyposażeniem specjalistycznych pracowni zawodowych, multimedialnymi klasopracowniami, biblioteką szkolną, kompleksem sportowym (salą gimnastyczną, salą rekreacyjną, siłownią oraz boiskiem Orlik).
Duże zainteresowanie wzbudziły samochody Inspekcji Transportu Drogowego i Powiatowej Komendy Policji
w Chojnicach. Na koniec każdy przybyły gość miał możliwość skosztowania grochówki przygotowanej przez Jednostkę Wojskową z Nieżychowic.

ZSP nr 1 co roku podejmuje nowe wyzwania dydaktyczne, wychowawcze i zawodowe. Profesjonalnie przygotowuje do zawodu, matury, studiów i oczekiwań rynku pracy. Potwierdzeniem tego są m. in.: osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i przede wszystkim centralnym. Znalazło to odzwierciedlenie także w wysokich notowaniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w rankingu czasopisma „Perspektywy” – w roku 2014 Technikum nr 1 przy ZSP nr 1 zajęło 18. miejsce
w województwie pomorskim i 2016 roku – 12. miejsce w województwie.
Wysokie notowania pozwalają nam cieszyć się po raz kolejny tytułem „Brązowej Szkoły”, będącym znakiem jakości świadczącym, cytując organizatorów rankingu, „o dobrej atmosferze w szkole tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania”.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły, a pozostałych zainteresowanych ofertą ZSP nr 1 zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły – www.zsp1.chojnice.pl.

DO ZOBACZENIA 1 września 2016 r.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  ZSP nr 1

Poprawiony: poniedziałek, 04 kwietnia 2016 13:33
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.