89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
Wyniki Konkursu Wiedzy pod hasłem: „Trójbój przyrodniczy”

 

Sprawozdanie z X Powiatowego Konkursu Wiedzy

pod hasłem: „Trójbój przyrodniczy”

Organizatorem Konkursu było Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Celem Konkursu jest popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska oraz aktywizowanie młodzieży do poznania różnorodności świata ożywionego i problematyki ekologicznej. Konkurs był trójetapowy.

więcej po rozszerzeniu

 

 

Pierwszy etap miał charakter testu zamkniętego i dotyczył ogólnych wiadomości z zakresu różnorodności świata przyrody i jego ochrony. Drugi etap sprawdzał wiadomości z zakresu rozpoznawania rodzimych gatunków roślin, zwierząt, oraz grzybów objętych ochroną prawną. Trzeci etap miał formę prezentacji multimedialnej, w której zawarte były pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej oparte na ilustracjach i fotografiach.

W Konkursie, który odbył się 19.X.2016 roku wzięło udział trzech uczniów z naszej szkoły: dwóch uczniów z klasy I LO - Adam Dalecki i Weronika Stoltmann oraz 1 uczennica z klasy III LOp – Ilona Kontek.

Na podstawie analizy ilościowej i jakościowej sumy punktów uzyskanych w trzech kolejnych etapach zespół uczniów z naszej szkoły zdobył III miejsce w powiecie. Ponadto każdy z uczniów otrzymał nagrody rzeczowe w postaci książek o tematyce dotyczącej przyrody ożywionej i nieożywionej w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”, dyplomów oraz kubków termicznych. Uczniowie ci otrzymali również cząstkową ocenę celującą z biologii w kategorii praca klasowa.

 

 

 

Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017 10:14
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.