89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
List do gimnazjalistów

Gimnazjalisto!

Już niedługo rozpoczniesz nowy etap swojej kariery edukacyjnej. To, jaką drogę swojego rozwoju wybierzesz, zależy wyłącznie od ciebie. To szczególnie trudny i odpowiedzialny wybór.
W związku z tym zapraszamy Cię do

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
w Chojnicach

Oferujemy Ci kształcenie w klasach technikum, w zawodach:

technik mechanik

technik mechatronik

technik elektryk

technik elektronik

technik informatyk

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Dajemy naszym uczniom możliwość zdobywania wiedzy w:

Wyspecjalizowanych laboratoriach komputerowych i mikroprocesorowych.

Specjalistycznych pracowniach:
- mechanicznych,
- mechatronicznych,
- elektrycznych,
-
elektronicznych,
- modelowania i projektowania 2D i 3D,
- sieci komputerowych,
- projektowania aplikacji i programowania komputerów,
- programowania sterowników PLC,
- odnawialnych źródeł energii.

Nowoczesnej pracowni maszyn, urządzeń i napędów elektrycznych
oraz wysokich napięć.

Nowoczesnej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Jesteśmy szkołą z tradycjami, wykształciliśmy wspaniałych absolwentów. Atutem naszej szkoły są sukcesy uczniów w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów m. in. w: szkolnym kole teatralnym, zespole wokalno-instrumentalnym, w licznych kołach i zajęciach przedmiotowych i sportowych.

Jesteśmy najlepszą szkołą techniczną w powiecie chojnickim. W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych opublikowanym przez portal perspektywy.pl na rok 2018, najwyżej spośród szkół powiatu chojnickiego kształcących w zawodach, sklasyfikowano Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach. 
Do takiego wyniku przyczyniły się wysokie wyniki maturalne, z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodowych.

 

TYLKO W NASZEJ SZKOLE, w trakcie nauki będziesz miał/a możliwość uzyskania dodatkowych, poszukiwanych na rynku pracy, uprawnień zawodowych, takich jak:

uprawnienia SEP z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV,

kurs spawalniczy - spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych    spoinami pachwinowymi,

kursy obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

kursy AutoCAD - projektowanie 2D i 3D,

kursy CISCO - przy szkole działa Lokalna Akademia CISCO.

Nasza szkoła jest bezpieczna, objęta monitoringiem, opieką pedagoga, pielęgniarki szkolnej, z czytelnią i bogato wyposażoną multimedialną biblioteką szkolną. Współpracujemy z licznymi instytucjami, biurami koncertowymi i artystycznymi.
Nasi uczniowie wielokrotnie w ciągu roku szkolnego uczestniczą w licznych przedstawieniach, koncertach, spotkaniach z ciekawymi osobistościami, lekcjach historycznych oraz w uroczystościach szkolnych. Prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie.


To tylko niewielki fragment naszej działalności. Zapraszamy Cię do naszej szkoły, w której spotkasz się z akceptacją i życzliwością.

Tu spotkasz nowych przyjaciół wśród kolegów.

 

Życzymy Ci znakomitych wyników na egzaminie gimnazjalnym i końcowym świadectwie.

 

Zapraszamy Cię do naszej szkoły

na Dzień Otwarty

7 kwietnia 2018 r. (sobota)

od godziny 10:00

 

Przyjdź, a przekonasz się,

że warto kontynuować naukę

w naszej szkole.

 

Z wyrazami Sympatii

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSP nr 1 w Chojnicach

 

"Zaplanuj z nami swoją przyszłość"

 


 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.