89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu


Home samorząd szkolny Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2009 / 2010
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2009 / 2010

 

argaiv1556

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2009 / 2010


 

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W roku szkolnym udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność najlepiej widać patrząc na to co udało się zrealizować.

 

WRZESIEŃ:

 

- opracowanie planu pracy i regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

- ustalenie zasad szczęśliwego numerka;

- przygotowania do wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu: przygotowanie kart wyborczych, przeprowadzenie kampanii wyborczej;

- przygotowania do organizacji otrzęsin;

- wyjazd do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Człuchowie z naczyniami, które pozostały po dawnej kuchni szkolnej;

 

PAŹDZIERNIK:

 

- organizacja Dnia Edukacji Narodowej ( przygotowanie poczęstunku dla nau

czycieli oraz pracowników administracji i obsługi);

- zorganizowanie otrzęsin dla klas pierwszych;

- przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu;

- udział w akcji „Krew dla Adriana Kiżewskiego”

 

LISTOPAD:

 

- udział w X edycji „Góra Grosza” ( zebraliśmy 97,57 zł );

 

GRUDZIEŃ:

 

- organizacja Mikołajek dla uczniów ZSP nr 1 ( zakup słodyczy i zorganizowanie poczęstunku);

- udział w akcji „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” (zbiórka słodyczy wśród uczniów ZSP nr 1, następnie przekazanie ich Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski, która współpracuje z Caritasem);

 

STYCZEŃ:

 

- pomoc w organizacji STUDNIÓWKI 2010 ( pomoc w przygotowaniu programu artystycznego oraz pamiątkowych statuetek dla Grona Pedagogicznego ZSP nr 1);

 

LUTY:

 

- Walentynki ( zorganizowanie poczty walentynkowej );

 

MARZEC:

 

- przygotowanie programu na Dni Otwarte szkoły oraz aktywny udział SU podczas Dni Otwartych;

- przygotowanie programu oraz udział w Targach Edukacyjnych w Chojnickim Domu Kultury;

KWIECIEŃ:

 

- pomoc w organizacji oraz aktywny udział w zakończeniu roku szkolnego dla klas maturalnych ( trzecie i drugie klasy przeprowadziły zbiórkę pieniędzy na kwiaty dla maturzystów, przedstawiciele SU wręczali zakupione kwiaty i w ramach pożegnania przedstawili krótki program artystyczny);

 

CZERWIEC:

 

- zbiórka pieniędzy na rzecz powodzian ( kwota - 174 zł została przekazana na konto Zespołu Szkół Publicznych w Wilkowie: 53 8731 0001 0200 1995 2000 0090 );

- pomoc w organizacji DNI SPORTU I ROZRYWKI z okazji pożegnania roku szkolnego.

 

 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należało także prowadzenie gabloty SU (przygotowanie okolicznościowych gazetek i wiadomości) jak również współpraca ze szkolną gazetką „NOOS”

 

Powyższe działania potwierdzone są dokumentacją zawartą w teczce Samorządu Uczniowskiego, którą prowadzi Opiekun SU.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Sylwia Zielinska-Gugniewicz

Poprawiony: wtorek, 19 października 2010 21:17
 

Sponsorzy

Pomorskie Dobry Kurs na Edukację


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.